Producten en vergunningen

De Kansspelcommissie kan zeven types van vergunningen toekennen of weigeren. 

Wanneer een vergunninghouder de kansspelwet overtreedt kan de Kansspelcommissie een administratieve sanctie opleggen. Dit kan gaan van een waarschuwing, over de schorsing  van de exploitatie van enkele machines voor een bepaalde duur, tot het intrekken van de vergunning.

 

Een sanctieprocedure is onderworpen aan strikte regels. Aan een beslissing gaat een uitgebreid overleg door de commissie vooraf. Vergunninghouders voor wie een sanctie dreigt, kunnen zich voor de Kansspelcommissie komen verdedigen, al dan niet bijgestaan door een advocaat. 

 

De kansspelwet is een strafwet. Dit betekent dat overtreders voor sommige overtredingen ook strafrechterlijk kunnen worden vervolgd. Ook kan de Kansspelcommissie geldboetes opleggen wanneer het parket beslist om niet te vervolgen. Hierdoor kunnen niet enkel de vergunninghouders maar ook de spelers op het matje worden geroepen. De geldboetes geven aan de commissie heel wat slagkracht, wat leidt tot een efficiënt toezicht.

Wij beperken ons tot drie soorten vergunningen en toestellen:

Wil je zelf een horecazaak starten of overnemen?

Wil je zelf een café of een wedkantoor starten?

Méér omzet in je café of wedkantoor?